Poděkování od okresní lékařské komory Beroun

Okresní sdružení lékařů Beroun ústy předsedkyně této pobočky ČLK MUDr. Miroslavy Aszalayové poděkovalo senátoru Oberfalzerovi za poskytnutí respirátorů pro lékaře v působnosti OS Beroun. Respirátory jsou součástí daru Tchajwanu v návaznosti na návštěvu české senátní delegace a vedle lékařů jsou poskytovány také seniorům v domovech a dalším neziskovým organizacím, které je potřebují.

You may also like...