Senátoři se sešli s tibetským premiérem a odsoudili Čínu. Na Hradě bude zle

Přijetí předsedy exilové vlády Tibetu

Pochvalu zaslouží skupina senátorů, která se sešla s předsedou tibetské exilové vlády. Čeští senátoři podpořili snahu Tibeťanů o autonomii a odsoudili Čínu. Především ukázali, že jsme (alespoň částečně) normální západní zemí a ne služebníci Ruska a Číny. Neveselo však bude na Pražském hradě a v Pekingu.

„Z rozhovoru vyplynulo, že Tibeťané nepožadují nezávislost, ale formou tzv. politiky ‘střední cesty‘ usilují jen o poskytnutí opravdové autonomie. Tyto požadavky považujeme za přiměřené a oprávněné a opírají se ostatně o platnou čínskou ústavu,“ uvedl místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer. „Účastníci setkání proto vyzývají Čínu, aby respektovala své vlastní závazky,“ dodává Oberfalzer.

Schůzky se zúčastnili také předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer, předseda ústavně-právního výboru Miroslav Antl a předseda Skupiny přátel Tibetu senátor Přemysl Rabas. Premiér Lobsang Sangay informoval senátory o porušování lidských práv a nerespektování tibetské kulturní, jazykové a náboženské identity ze strany úřadů v Čínské lidové republice.

„Tato situace Tibeťanů vede mimo jiné k zoufalým protestům formou sebeupalování; počet případů sebeupálení za posledních deset let dosáhl již 153. Sangay také informoval o environmentálních problémech na Tibetské náhorní plošině. V Tibetu, který je označován za „vodárnu Asie“, přitom pramení šest největších asijských řek, které jsou zdrojem vody pro více než miliardu lidí. „Tání tibetského permafrostu způsobené jak klimatickou změnou, tak i násilnou změnou způsobu hospodaření v tradičně kočovné a zemědělské oblasti, hrozí uvolněním obrovského množství uhlíku, a je tak rizikem pro celý svět,“ stojí v oficiální zprávě ze schůzky.

Setkání je skvělým osvěžením v záplavě zpráv o tom, jak prezident trvale podlézá totalitní komunistické Číně, jak zlehčuje varování tuzemských zpravodajců, atd. Co Číňané desítky let provádějí v Tibetu, si zaslouží maximální odsouzení a sankce. Díky senátorům, že se chovají normálně.

You may also like...