Tuláci v Králově Dvoře oslavili 50 let

Skupina Tuláků oslavuje letos již 50 let své existence. Jádro asi 20 členů pořádá poznávací procházky, k nimž přizve vždycky i další zájemce, například členy Klubu seniorů. Jejich akce nepostrádají ani zábavu a legraci. Rád se s nimi setkávám.

You may also like...