Slavnostní zasazení lípy ke 100. výročí republiky

Podobně jako v mnoha městech a obcích byly i v obci Nižbor a ve Žloukovicích slavnostně vysazeny pamětní lípy a odhalen památníček u příležitosti 100. výročí československého státu. Pozvání na slavnostní akt ve Žloukovicích přijal i senátor Jiří Oberfalzer. Akci pořádal v předvečer státního svátku, 27. 10., ve spolupráci s OÚ Nižbor a Klubem přátel Žloukovic místní Sbor dobrovolných hasičů, který se postaral o důstojný a slavnostní ráz ceremoniálu. Po vysazení lípy – stromu republiky byly po zaznění československé hymny položeny věnce k pomníku padlých a poté se účastníci sešli v sále místní restaurace, kde starosta SDH František Lemon spolu se starostkou obce Nižbor Kateřinou Zuskovou a senátorem Jiřím Oberfalzerem předali pamětní medaile zasloužilým hasičům místního sboru. K zhlédnutí byla v sále také malá pamětní výstava – 100 let Žloukovic.

You may also like...