Ženou Středočeského regionu 2017 lékařka Hejmová z Řevnic

Slavnostní galavečer uspořádaný dne 9. června 2017 v historických prostorách Senátu byl vyvrcholením letošního ročníku soutěže Žena regionu.

Držitelkou tohoto prestižního ocenění se za Středočeský kraj stala Vladimíra Hejmová, praktická lékařka věnující se akupunktuře a homeopatické léčbě a zakladatelka spolku Náruč, jehož cílem je pomáhat handicapovaným spoluobčanům začlenit se do běžného života. „Jsem velmi potěšen, že nejvíce hlasů v soutěži získala od veřejnosti právě paní doktorka Hejmová z Řevnic, jejíž práce  má nejen široký záběr, ale především hmatatelné výsledky,“ řekl při slavnostním galavečeru senátor Jiří Oberfalzer, který MUDr. Hejmovou pro letošní ročník nominoval. Vladimíra Hejmová, která obdržela ocenění Žena regionu za Středočeský kraj, je nejen praktická lékařka, navíc s orientací na akupunkturu a homeopatii, ale je také zakladatelkou spolku Náruč, který pomáhá handicapovaným. K původní poradenské a asistenční službě přibyl v roce 2002 při spolku také stacionář v Dobřichovicích a v roce 2007 projekt kavárny Modrý domeček v Řevnicích, kde znevýhodnění občané zastávají pod odborným vedením různé práce.

Z Domečku se mezitím stalo sociální a kulturní centrum, do kterého se lidé rádi vrací na různé akce, výstavy, literární večery nebo například na tradiční maškarní ples Náruče,“ řekla Vladimíra Hejmová, která v nedávné době iniciovala další projekt sociálního podnikání – prádelnu Zelený ostrov, kde tentokrát našli práci lidé s poruchami sluchu a neslyšící. Vítězka by se chtěla v budoucnu soustředit na tzv. sousedské bydlení, kdy v jednom areálu bydlí mladí, staří i znevýhodnění a vzájemně si pomáhají.

Projekt Žena regionu je věnován ženám, které svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji regionu, v němž žijí. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Proto je cílem této celonárodní soutěže ocenit úsilí těchto výjimečných žen a zviditelnit jejich práci a výsledky.

You may also like...