Návštěva ZŠ Hýskov v Senátu

Základní škola Hýskov, okres Beroun

Návštěva Senátu ČR 7. 4. 2017

Účastníci: žáci 5. ročníku a žákyně 1. ročníku

Žáci 5. a žákyně 1. ročníku navštívili Senát ČR v Praze. Ráno jsme vyjeli vlakem z Hýskova do Prahy, kde nás čekala jízda metrem. Vše jsme zvládli bez problémů a do Senátu ČR se dostali v přesný čas. Na recepci na nás čekal asistent pana senátora Oberfalzera a společně s průvodkyní jsme se odebrali do krásných prostor Valdštejnského paláce. Paní průvodkyně zajímavě vyprávěla o historii této budovy. Postupně jsme došli až do prostor hlasovacího sálu senátu. Zde na nás čekal pan senátor Oberfalzer, který dětem vysvětlil, jak se hlasuje při schvalování návrhů zákonů. Na závěr nás čekalo občerstvení – koláče a džus. Po prohlídce jsme také navštívili překrásnou Valdštejnskou zahradu a odjeli metrem na stanici Muzeum, kde jsme poobědvali v restauraci Mc Donald. Do Hýskova jsme se vrátili opět vlakem.

Zhodnocení: Výlet se velice vydařil. Pro žáky byla návštěva Senátu ČR a setkání se senátorem Jiřím Oberfalzerem velkým zážitkem.

Mgr. Lenka Štětková, Mgr. Jarmila Piskáčková

You may also like...