Z tisku

MEMORIÁL VĚRY ČÁSLAVSKÉ V ČERNOŠICKÉ HALE

12.04.2017

Sokol Černošice uspořádal dne 8.dubna na počest naší spoluobčanky a patronky nové sportovní haly Memoriál Věry Čáslavské.
V krásné nové hale, která nese její jméno a kterou s její houževnatostí a bojovností podporovala, se v gymnastickém dvojboji na kladině a v prostných utkalo šedesát sedm děvčat a žen, na kruzích a v prostných osmnáct chlapců a mužů. Plně zaplněné hlediště sledovalo se zatajeným dechem výkony gymnastek a gymnastů z Dobřichovic, Radotína, Libčic, Nižboru, Vyšehradu, Hlubočep a Černošic. Celý závod byl naplněn duchem radosti a krásy z pohybu tak, jak to Věra uměla.
Z černošického Sokola se zúčastnilo dvacet jedna dívek, dva chlapci a tři muži. V nejsilněji obsazené kategorii žákyně II se umístila Nela Havlenová na druhém a Jolanka Farová na čtvrtém místě. V také silně obsazené kategorii žákyně III získala Katja Valtonen třetí místo. Dále pak ve svých kategoriích byli naši závodníci: Jindřich Urbanec 3., Lucie Schrötterová 1., Karolína Blažejová 2., Lucie Trnková 3., Jana Tuháčková 1., Kristýna Pavlovská 3., Jakub Fara 1., Roman Malíř 2. a Jaroslav Lžičař 3.
Umístění cvičenců však nebylo to nejdůležitější, podstatná byla přátelská atmosféra závodu, jako by paní Věra Čáslavská byla s námi. To vše bylo umocněno krásným prostředím haly, kterou hostující cvičenci a trenéři obdivovali.
Memoriál poctil svou návštěvou i senátor Jiří Oberfalzer, starosta města Černošic Filip Kořínek a ve svých devadesáti letech bývalý trenér gymnastiky pan Vladislav Březina.

Fotografie v galerii, zdroj: http://www.sokolcernosice.cz/clanky/aktuality/clanky/vera-mezi-nami

Začala rekonstrukce železniční trati z Berouna do Králova Dvora

29.03.2017

Správa železniční dopravní cesty 17. března slavnostně zahájila rekonstrukci traťového úseku z Berouna do Králova Dvora, který je součástí třetího tranzitního železničního koridoru. Přínosem stavby bude kromě celkové modernizace železniční stanice Beroun také zvýšení traťové rychlosti a modernizace zabezpečovacího zařízení. Zhotovitelem prací je sdružení firem pod vedením EUROVIA CS. Předmětem stavby je úsek trati dlouhý 5,7 kilometru. V rámci optimalizace dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, modernizaci zabezpečovacího zařízení a úpravám, jež umožní rychlejší průjezd vozidel s naklápěcí technikou. Práce se budou odehrávat na osobním a seřaďovacím nádraží železniční stanice Beroun a v navazujícím traťovém úseku Beroun – Králův Dvůr. Proměnou projde také zastávka v Králově Dvoře, kde dojde k demolici stávající nádražní budovy, posunutí kolejí a vybudování podchodu. „Díky stavbě zlepšíme parametry další části třetího koridoru z Prahy na západ Čech. Přestavbou tak projde nejen frekventovaná stanice Beroun, ale i navazující, dosud nemodernizovaný traťový úsek,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb. Za důležité považuje hlavně to, že po dokončení úseku Rokycany-Plzeň bude kompletně modernizovaná celá trať z Berouna do Plzně.

Zbývající úsek z Berouna do Prahy chce SŽDC podle Nejezchleba opravit zhruba do roku 2025. „Tam jsou nesmírně složité podmínky,“ upozornil. Komplikace představují územní řízení v obcích i chráněná krajinná oblast. Příští rok by se nicméně mohlo začít pracovat v úseku Smíchov-Černošice. „Stavba řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, úpravu nástupišť včetně bezbariérového přístupu pro cestující, přejezdů, mostů, podchodů a propustků,“ sdělil Michael Gelo, ředitel závodu Železniční stavby EUROVIA CS. Projekt dále zahrnuje modernizaci zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním stanic, výstavbu sdělovacího a informačního zařízení, rekonstrukci trakčního vedení, úpravy výpravní budovy v Berouně a výstavbu nového technologického objektu.

„Věříme, že modernizace trati Beroun - Plzeň přispěje ke zkvalitnění dopravy i v Králově Dvoře. Těšíme se také na kultivaci nádražního prostoru u nás v Králově Dvoře a očekáváme zde i ztišení železničního provozu,“ řekl místostarosta Králova Dvora a senátor Jiří Oberfalzer, který se slavnostního zahájení rekonstrukce zúčastnil. Stavba s názvem Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr je spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celková výše nákladů na projekt dosahuje 2 200 969 104 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 75,56 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace tak činí maximálně 54 951 798 EUR, tedy zhruba 1 527 220 370 Kč. Termín dokončení je stanoven na říjen 2019.

110. výročí narození pěvkyně Jarmily Novotné připomene výstava ve Valdštejnském paláci

27.03.2017

Šestý ročník Festivalu Jarmily Novotné akcentuje 110. výročí narození slavné pěvkyně a toto poslání plní i jeho první projekt v pořadí – výstava Jarmila Novotná: Operní diva, která zve k návštěvě do Mytologické chodby Valdštejnského paláce. V tomto podmanivém prostoru, sídle Senátu PČR, bude zahájena 30. března a potrvá do 28. května 2017.

„Postava Jarmily Novotné je díky jejímu umění, vlasteneckému konání a přátelství s předními představiteli našeho politického a kulturního života v období první republiky a v době druhé světové války natolik významná, že jsem udělal maximum pro to, aby výstava k jejímu jubileu mohla být uspořádána v nejkrásnějších a reprezentativních prostorách naší horní komory,“ říká senátor Jiří Oberfalzer, pod jehož záštitou se expozice za spolupořádání Kanceláře Senátu realizuje. „Mám radost, že zámek Liteň, kde přebýval rod Daubků, do něhož se Jarmila Novotná vdala za barona Jiřího, sídlí v mém obvodu, a velice si vážím úsilí současných majitelů, manželů Leidlových objekt zvelebit a navíc pečovat o odkaz této významné české umělkyně, o jejíž nejproduktivnější léta nás okradly totality minulého století.“

Kromě oka zákonodárců, vládních činitelů a novinářů výstava potěší i veřejnost, pro kterou je bezplatně přístupná vždy o víkendech. Velkoformátové fotografie zachycující nejslavnější operní i filmové role Jarmily Novotné, biografické údaje, ale také unikátní sbírkové předměty pocházející z depozitáře pořádající neziskové organizace Zámek Liteň, z.s., stejně jako z pozůstalosti divy, dají nahlédnout do jejího pozoruhodného života i hvězdné kariéry.

Po Muzeu Českého krasu v Berouně a rodném domě Gustava Mahlera v obci Kaliště u Humpolce se tak jedná již o třetí zastavení Putovní výstavy o životě Jarmily Novotné. Ta v pozměněné podobě navazuje na výstavu operních kostýmů Jarmily Novotné, zapůjčených z archivu Metropolitní opery v New Yorku, realizovanou na podzim 2015 v pražském Obecním domě. Výstava vznikla z iniciativy neziskové organizace Zámek Liteň, z.s., která se u nás dlouhodobě věnuje oživení odkazu a popularizaci jména této pěvecké legendy.

„Jako předzvěst hlavního času oslav významného výročí Jarmily Novotné, které vyvrcholí letos v září operním galakoncertem Pocta Jarmile Novotné 2017, uvádíme výstavu, jež zájemcům přiblíží životní cesty této naší z nejúspěšnějších pěvkyň všech dob. Ty byly provázeny jak strmým profesním vzestupem, tak mnoha tíživými okolnostmi, s nimiž se musela vypořádat. Souhrou příznivých okolností se vernisáž výstavy uskutečňuje na ryze symbolickém místě – v Rytířském sále Valdštejnského paláce, kde Jarmile Novotné při jednom z jejích porevolučních návratů do vlasti vzdali společným koncertem hold tehdy začínající pěvci. Velmi bychom si přáli, aby se i na půdě tohoto reprezentativního místa výstava setkala s tak pozitivními ohlasy návštěvníků, jaké zaznamenala ve svých předchozích dvou dějištích,“ říká za pořadatele Ivana Leidlová, ředitelka organizace Zámek Liteň, z.s.

Putovní výstavu o životě Jarmily Novotné tvoří jednak velkoformátové fotografie ze života proslulé divy. Některé zachycují nejslavnější operní kostýmy, jež kdysi oblékala na světových scénách a doprovázely ji až na vrchol kariéry, zbývající – původní portréty jsou pak dobovým svědectvím, jak neodolatelná v nich bývala při ztvárnění svých rolí. Součástí přehlídky a nástinem umělecké kariéry Jarmily Novotné jsou také sbírkové předměty pocházející z muzejní sbírky neziskové organizace Zámek Liteň, z.s. a z pozůstalosti slavné umělkyně, přičemž většina exponátů instalovaných v Mytologické chodbě je vystavena vůbec poprvé. Expozici doplňují biografická data a údaje o místech působení Jarmily Novotné, které spolu s dalším dobovým kontextem jejího života přibližuje přehledná časová osa.

Výstava v Mytologické chodbě je otevřena každou sobotu a neděli v čase 10–17 hodin a v rámci Dne otevřených dveří 8. května. Vstup je zdarma. Bližší informace jsou dostupné na senat.cz. Více informací o putovní výstavě a jednotlivých zastávkách je k dispozici na zamekliten.cz.

 

POVINNÁ MATURITA Z MATEMATIKY

08.03.2017

Už rok vědí budoucí středoškoláci, že je za pár let nemine maturita z matematiky. Po dnešku ale může být všechno úplně jinak: senátoři se pokusí povinnou zkoušku dospělosti "z počtů" shodit a schválený zákon vrátit na úplný začátek. Aby tomu zabránila, přispěchala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) s řadou příslibů. Chce jimi nespokojené senátory přesvědčit, že zkouška z matematiky má smysl.

Své představy popsala v rozhovoru pro HN. Klíčové podle ní bude, aby se výuka matematiky stala praktičtější než dnes, studenty bavila a byla pro ně využitelná v budoucích zaměstnáních. "Oproti současnosti se změní výuka matematiky i to, co se bude při maturitě zkoušet," slibuje ministryně Valachová. Noty, jak nově učit matematiku, podle ní školy dostanou nejpozději do konce roku 2018.

Kritikům povinné maturitní zkoušky nejvíc vadí, že se matematika neučí dobře. Příliš se zaměřuje na akademické znalosti místo trénování logiky a dovedností, které jsou s rostoucím významem technologií stále víc potřeba. Nyní se povinně maturuje jen z češtiny, pak mají studenti na výběr mezi matematikou a cizím jazykem. Podle nových pravidel by všechny tyto tři předměty začaly být na gymnáziích povinné už za čtyři roky.

Snaha o zrušení povinné maturity z matematiky má v Senátu reálnou šanci na úspěch. Ve vlivném školském výboru ji podpořili nejen zástupci opoziční ODS a TOP 09, ale i vládní lidovci a ANO. Právě koalice přitom povinnou zkoušku loni svými hlasy protlačila. "Nejsme v tom jednotní, jsem zvědavý, jak to dopadne. Já bych předměty nechal volitelné," říká například senátor za ODS Jiří Oberfalzer.

(Hospodářské noviny, 8. 3. 2017, kráceno)

STÁTNÍ SPRÁVA: ÚLEVA PRO ZAMĚSTNANCE S DLOUHOLETOU PRAXÍ

24.02.2017

Poslanecká sněmovna schválila senátní novelu zákona o státní službě ve znění vlastních pozměňovacích návrhů. Původní senátní novela měla dát referentům bez maturity šanci doplnit si vzdělání v příštích pěti letech, jinak by podle stávajícího znění zákona museli skončit k 30. 6. letošního roku. V průběhu projednávání ve sněmovně byl návrh na základě iniciativy předkladatele senátního návrhu senátora Jiřího Obefalzera doplněn tak, že referenti státních úřadů si nebudou muset dodělávat maturitu, aby se stali státními zaměstnanci ve služebním poměru, pokud splňují kritérium 50 let věku a nejméně 20leté praxe ve státní správě. Je tak oceněna dlouholetá praxe úředníků a zároveň je zažehnáno nebezpečí, že by státní správa přišla k výše uvedenému datu naráz o stovky zkušených referentů, z nichž někteří by byli nuceni odejít jen několik let před důchodem. Pro ostatní se otevřela možnost doplnit si maturitu v pětileté lhůtě. Návrh bude projednán v průběhu dubna v Senátu.

Rozloučení s Naděždou Kavalírovou

30.01.2017

Dne 27. ledna 2017 se rodina, přátelé a zástupci společenského života rozloučili na Strahově v bazilice Nanebevzetí Panny Marie s dlouholetou předsedkyní Konfederace politických vězňů Naděždou Kavalírovou, která zemřela 20. ledna ve věku 93 let. Mezi hosty byli i zástupci Senátu Jiří Oberfalzer a Tomáš Grulich. Čest její památce!

VYSTOUPENÍ J. OBERFALZERA K PROJEDNÁVANÉMU BODU Zahraniční politika ČR ve vztahu k Čínské lidové republice

01.12.2016

Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové. Jsem nyní trošičku zmatený, protože už čtyřikrát jsem startoval k mikrofonu a mezitím se navršilo mnoho sdělení, která mě motivují k určitému komentáři. Ale když zde byla nadnesena otázka Kosova, musím s lítostí přiznat, že to byla naše vláda vedená ODS, která Kosovo uznala, hluboce jsem s tím nesouhlasil. A stejně tak to byla vláda Petra Nečase, nebo přesně řečeno přímo osoba premiéra Nečase, který se vyjádřil, že vždyť přece co by bylo v Tibetu, byl by to jakýsi teokratický stát, kdyby nad ním – ale to dodávám já – neměla patronaci komunistická Čína.

To jsou z mého pohledu počiny i výroky ostudné a mrzí mě to, přiznávám se zde k tomu zejména jako člen ODS.

Myslím, že debata, kterou tady vedeme, má mnoho rovin a bude dobře, když ji ukotvíme do něčeho praktického, co z ní opravdu může vzejít.

Bylo zde již konstatováno, že Senát není přímým tvůrcem zahraniční politiky. Může se k ní samozřejmě vyjadřovat, může přijímat usnesení, která vládu mohou vyzývat k nějakým postojům či činům. To všechno je svatá pravda. Nejde nám, doufám, o formulaci zahraniční politiky.

Nyní mi dovolte malý osobní exkurz. Nemusím zde v této komoře jistě připomínat, jak celý problém s Tibetem vznikl, v 50. letech Mao Ce-tung vtrhl do tohoto teritoria se zbraněmi utopil individualitu, zvláštnost, krásu a osobitost tohoto teritoria v krvi.

Jeho svátost dalajláma uprchl s velikým štěstím, protože kdyby se mu to nepovedlo, tak dnes nebyl na světě, a možná by to pro mnohé bylo příjemné.

Proč to Číně vadí? Tady zaznělo hezky – stařík, který může vadit tak velkému kolosu, jako je komunistická země. No proto, že to je svědomí, a špatné svědomí nesnášejí ani velcí diktátoři typu Stalina či jiných vůdců.

Čili to je to, co je třeba zničit, paměť, ta překáží každé totalitě.

Měl jsem možnost se s dalajlámou setkat několikrát. Mimochodem, jsem spoluzakladatel nadace Fórum 2000, která pořádá Fóra 2000 od roku 1997. Neslyšel jsem dalajlámu nikdy říct jedinou větu, myslím si vůbec o Číně, natož o postavení Tibetu, o odloučení či samostatnosti. Snaží se samozřejmě, že mu to nejspíš někde v hloubi srdce, na srdci skutečně leží, ale on se snaží šířit mír, lásku, harmonii a altruismus. To jsou jeho poselství.

Nezlobím se na pana ministra Hermana, že ho přijal, proč by ho nepřijal. Myslím si, že bychom si neměli nechat od někoho diktovat. Nemám problém s tím, abychom měli oficiální stanovisko respektu k celistvosti území Číny, to přece proč ne. Nevidím důvod, proč by vláda nezaujímala nějaké konstruktivní stanovisko – a řeknu a myslím to upřímně – zejména k ekonomickému dialogu s Čínou.

 

Ale proč by nemohl jednotlivý ministr se setkat s takovouto osobností, to nechápu. A to, že Čína na to takto reaguje, je přesně to, proč bychom na to neměli přistupovat.

 

Prohlášení našich ústavních činitelů vnímám úplně stejně jako mnozí z vás jako demonstraci oddanosti této dálněvýchodní komunistické říši. Takových historických skutků jsme tam měli více. Mně to přijde trapné zejména v čase svobody. Zábavné je, že myslím, že hned druhý den, se objevilo v médiích jakési poselství, nevím přesně, kdo za ním stál, tak já si ho zjednoduším, poselství Komunistické strany Číny, že je hezké, když toto říkáme, ale činy teprve ukáží, jak to myslíme. Čili už jsme hned byli napomenuti, že domácí úkol, slohová práce byla odvedena celkem slušně, ale teď ať následují činy.

Myslím si, že to nakonec je ještě trapnější než samotné prohlášení, že vlastně ani nestačilo toto ponížení.

Nicméně zpátky k věci. Předseda našeho klubu, až se vrátí z tiskovky, na které jsem měl být také, předloží návrh usnesení, které už máte na lavicích. Myslím si, že to je rozumné východisko k tomuto bodu, a sice, že upozorní na to, že skutečnost, že předseda Senátu jako jeden ze čtyř nejvyšších ústavních činitelů se připojil, i když jenom verbálně, to zde bylo vysloveno, k tomuto prohlášení, je to prostě jeho čin. Myslím si, že to mělo být možná nějak více zdůrazněno a třeba by tento problém nebyl až tak silný. Nečinil tak v zastoupení Senátu a nikdy to také netvrdil. To pozor, abych nerozpoutal nějakou nepatřičnou debatu. Čili on to dal za sebe.

A myslím si, že musíme opět za sebe říct, že se s tím neztotožňujeme a že to tedy bereme také čistě jako jeho osobní postoj a jeho osobní vyjádření. To je smyslem tohoto usnesení, ale nechám to kolegovi, aby to přečetl jménem celého klubu.

Můžeme tady samozřejmě přijímat všelijaké deklarace odlišných politických postojů. Nicméně vrátím se ještě k tomu svému a nevnucuji ho Senátu a také nenavrhuji žádné usnesení v tom smyslu, jako moje srdce vždy stojí na straně ujařmených a na straně ponížených.

A chtěl bych vás ještě upozornit na dva detaily. Jistě to víte, že Čína od té doby, co okupuje Tibet, tak ho systematicky asimiluje, přesněji řečeno počínšťuje, nejenom že zde diktuje místní správu, ale skutečně se stará o to, abych tak řekl postalinsku, aby procento obyvatel čínské národnosti bylo v Tibetu tak významné, že by Tibet už nikdy neměl šanci se nějakým způsobem, aspoň k autonomii, profilovat.

A pak ještě jedna, spíš možná humorná záležitost. Jistě jste také postřehli, je to pár let, že Komunistická strana Číny si už našla svého 15. dalajlámu. O něco později, než tak učinili Tibeťané, přesněji řečeno budhisté. Možná, až bude dalajlámou člen komunistické strany Čínské lidové republiky, tak budeme mít klid. Ale to bylo jen na okraj. Děkuji.

« Duben »
po út st čt so ne
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Podrobný výpis akcí