Novinky a komentáře

ETICKÁ KOMISE ČR PŘEDALA DEKRETY ÚČASTNÍKŮM TŘETÍHO ODBOJE

25.01.2017

JIŽ TRADIČNĚ JSEM BYL HOSTEM SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁVÁNÍ DEKRETŮ A ODZNAKŮ OCENĚNÝM ÚČASTNÍKŮM TŘETÍHO ODBOJE Z RUKOU PŘEDSEDY ETICKÉ KOMISE ČR MGR. JIŘÍHO KAUCKÉHO. TENTOKRÁT BYLO OCENĚNO SEDM OSOBNOSTÍ DNE 24. 1. ÚVODEM JSEM PŘEDNESL NÁSLEDUJÍCÍ ŘEČ:

Čas pracuje proti nám. Přinejmenším proti naší paměti. Opouštějí nás očití svědkové někdejších událostí, a čím je jich méně, tím větší je prostor pro relativizaci pravdy o minulosti. Pevné kontury se rozpíjejí a pravdivý obraz prošlých časů ztrácí ostrost i jas.

Není to však jen paměť a odchod jejích nositelů, co zhoršuje naše povědomí o vlastní minulosti. Nemalým nepřítelem je i nezájem. Nezájem plynoucí z lehkomyslného pocitu, že se minulost už nemůže opakovat a že žijeme novou bezpečnou epochu: „Komunistická totalita se už nemůže vrátit, poučili jsme se a máme svobodu navždy, Evropa nás v tom nenechá.“

Jako bychom už zapomněli, jak plíživě se totalita nastolovala, jak se krok za krokem komunismus utužoval, až z něj vyrostlo monstrum, které jsme nedokázali vlastními silami porazit.

Paměť je nepohodlná, nepohodlná je pravda, především pravda o nás samých. Vzpomeňme, s jakými těžkostmi se rodil Ústav pro studium totalitních režimů, jaký boj byl o jeho název. Aby vůbec prošel parlamentem a získal podporu nalevicovatělých stran, muselo slovo paměť zmizet z jeho názvu.

Ústav paměti národa mají na Slovensku i v Polsku. U nás bylo třeba jeho náplň zacílit také do časů jiné totality, která už současnou společnost a současníky tolik nepálí. Prostě rozšířit, či spíše rozostřit záběr, který by mohl směřovat na bezprostřední minulost.

Charakteristický je výrok předsedy Ústavního soudu, že archivy se mají nechat odborníkům. Laiky by mohla fakta jenom mást, dodávám já. Skutečnost potřebuje odbornou interpretaci a ta je o to lepší, s oč větším odstupem ji provedeme.

Těžce se rodil i zákon o třetím odboji, ačkoli jeho cílem není sahat do svědomí slabých, ale ukazovat veřejnosti příklady statečných lidí, kteří měli tu sílu vzdorovat mašinérii totalitního státu. Stateční jsou nepohodlní, ukazují nám nepříjemnou pravdu, že člověk nemusí za každou cenu rezignovat a že se vždy dá něco udělat pro obranu osobní svobody a zachování lidské důstojnosti.

Často se mi v posledních letech zdá, že začínáme být příliš tolerantní k hříchům minulé doby. Máme místopředsedu vlády agenta StB „Bureše“, prezident uděluje pocty nomenklaturním kádrům a aktivním spolupracovníkům StB (agentka „Helena“, též „Barbora“).

V minulém roce se odehrála nenápadná událost. Parlamentem prošla novela zákona o třetím odboji, která blíže upřesnila pojem spolehlivosti v předpokladech pro členství v Etické komisi. Dosud se spolehlivost odvozovala ze zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů (181/2007 Sb.), konkrétně § 19.

Zde se stanoví, že spolehlivým není ten, kdo byl členem nebo kandidátem KSČ nebo KSS, absolventem vysokých politických, bezpečnostních a vojenských škol, příslušníkem, zaměstnancem nebo spolupracovníkem bezpečnostních složek nebo agentem zpravodajské služby některého ze států Varšavské smlouvy.

Pojem spolehlivosti tak přesně odrážel, jaké postoje či funkce jsou neslučitelné s prací v Etické komisi. Ona totiž posuzuje případy lidí, kteří se tou či onou měrou dostali do střetu právě s těmi institucemi a osobami vyjmenovanými výše.

Nové znění zákona o třetím odboji (262/2011 Sb.) zavádí svou vlastní definici spolehlivosti (§ 7, odst. 3) takto:

Za spolehlivého nelze pro účely tohoto zákona považovat toho, kdo svým jednáním v době nesvobody zavdal důvod pochybovat o řádném výkonu funkce člena Komise, zejména o jeho nezávislosti nebo nestrannosti při výkonu funkce člena Komise.

O jaký může jít důvod, jak silné to mohou být pochybnosti, jak řádný výkon funkce máme na mysli, zejména jde-li o nezávislost a nestrannost, to už si každý může dodefinovat po svém.

Přesně to jistě učinil pan prezident, když nominoval do Etické komise bývalého konfidenta „Hudebníka“.

Ano, byli i slušní komunisté, byli i vlažní donašeči. Byli jistě i celkem hodní estébáci.

Ale kdo dříve slevil na cti či přímo morálně selhal, neměl by dostávat ani přijímat podíl na veřejné moci v žádné míře a na žádné úrovni.

Věřím, že česká společnost dokáže dříve nebo později účinně rozpoznávat všechny pokusy o popírání podstaty minulého režimu a zpochybňování úlohy jednotlivců na jeho udržování a utužování.

Ještě důležitější je však, abychom soustavně upozorňovali na příklady statečnosti, vzdoru a vzpoury svědomí, jakými jsou dnešní ocenění. Učí nás, že ve skutečnosti neexistuje bezvýhradně nevyhnutelný osud a naše lidská důstojnost je v první řadě v našich vlastních rukou.

https://www.vlada.cz/cz/ppov/eticka-komise-cr/aktuality/eticka-komise-predala-dekrety-ocenenym-ucastnikum-tretiho-odboje-152800/

SENÁTOR OBERFALZER V NOVÉM FUNKČNÍM OBDOBÍ

28.11.2016

Senátor Jiří Oberfalzer po svém znovuzvolení senátorem v roce 2016 byl potvrzen ve funkci předsedy Mandátového a imunitního výboru Senátu. Byl zvolen místopředsedou senátorského klubu ODS. Je členem Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a jeho Podvýboru pro sport, členem Stálé komise senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury a členem Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie.

JIŘÍ OBERFALZER ZVOLEN MÍSTOPŘEDSEDOU SENÁTORSKÉHO KLUBU

09.11.2016

Pro 11. funkční období Senátu (2016-2018) byl senátor Jiří Oberfalzer zvolen místopředsedou senátorského klubu ODS.

Jiří Oberfalzer se zaměří na dopravu v regionu

17.10.2016

Berounsko – Novým senátorem nejen pro obyvatele Berounska a Hořovicka je pro dalších šest let dvaašedesátiletý Jiří Oberfalzer (ODS). Zkušený politik měl v počtu získaných hlasů nad protikandidátem Bohumilem Stibalem (ANO) značnou převahu.
Zdroj: http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/jiri-oberfalzer-se-zameri-na-dopravu-v-regionu-20161016.html

Byl jste zvolen už potřetí senátorem, na co se v novém volebním období chcete zaměřit?

Na totéž, co předtím. Na rozumný legislativní systém. Bez přemrštěných regulací, registrací a byrokracie. To je podle mne stále aktuálnější problém. A samozřejmě i na to, abychom nepřijímali zbytečné zákony, které buď někomu přihrávají byznys a nebo ho někomu komplikují.

Volební období pro senátora je šest let. To je dlouhá doba. Máte na ni nějaký svůj konkrétní cíl?
Cíl na šest let nemám. Za tuto dobu budou minimálně dvoje volby, takže se dvakrát zcela změní vláda a dlouhodobé cíle se odvíjejí od toho, jaká je vládní koalice. Jinými slovy, jaké výzvy před nás předloží. Nicméně zcela bezprostřední cíl mám jeden. Na jaře jsem v senátu prosadil návrh novely služebního zákona, který dovoluje jakýsi pardon na vzdělání i pro zaměstnance na nejnižších pozicích. Stávající podoba zákona ho promíjí jen těm ve vyšších pozicích. Nyní budu usilovat o to, abychom tuto změnu prosadili. V novele zákona by se bral ohled na délku praxe a také na věk. Jak daleko mají pracovníci do důchodu.

Čeká vás třetí volební období, takže s dá říci, že už máte v roli senátora bohaté zkušenosti. Pamatujete si ještě na své pocity, když jste se ucházel o křeslo v senátu poprvé?
Nejprve bych začal atmosférou. V roce 2004 byla ODS na vrcholu. Nechci to podceňovat, ale v té době byly ty volby jednoznačné. Šest let na to se ODS blížila ke dnu a v podobě TOP 09 jí vyrostla velká konkurence. Takže moje protikandidátka, paní Věra Kovářová, tak byla velmi tvrdým soupeřem. Poměr mezi ODS a TOP O9 byl v můj neprospěch. Nyní pro mne byly volby do senátu také velmi napínavé. Do prvního kola senátních voleb se přihlásilo hodně silných kandidátů. Pan Holásek vstoupil do hry velmi nenápadně, ale postupem času už byl hodně nápadný. Jeho kampaň byla tak masivní, že všichni očekávali, že postoupí do druhého kola. ANO si ale vydobylo silnou pozici, která se jasně projevila v krajských volbách. Logicky s tím souvisí, že pan Stibal postoupil do druhého kola. Takže z hlediska snadnosti a obtížnosti byly tyto senátní volby nejobtížnější.

A co Letorosty pane senátore? Budete v jejich pořádání pokračovat i v tomto volebním období?
Já bych strašně rád. Ale záleží to hlavně na tom, jestli se mi podaří získat peníze. Jsem defakto jako jediný donátor, kdo se peníze na tuto akci snaží obstarat. Cítím, že to nebude jednoduché. Rok od roku je to těžší. Vždy jde o velký otazník. Budeme zvažovat finanční možnosti a jestli jsme ještě schopní zajistit program, který by byl pro návštěvníky zajímavý. Když jsme s Letorosty začínali, tak podobných festivalů v okolí moc nebylo. Mezitím ale vyrostly velké festivaly, třeba Hrady, které se odehrávají na Točníku, a které mají velké sponzory. Tyto festivaly mají dvojnásobné až trojnásobné rozpočty.

Na ně ale lidé musí zaplatit vstupné.
To ano, my máme ale se vstupným špatné zkušenosti. Kdybychom chtěli vybírat vstupné, museli bychom změnit místo konání festivalu. Několik set lidí nám totiž pokaždé zůstávalo za plotem, kde slyšeli a kam si přinesli i své lahváče. My jsme tak o tento velký počet návštěvníků přicházeli. Proto jsme přešli na model zdarma. V Letorostech bych ale chtěl velmi rád pokračovat, je to moje dítě. Založil jsem je hned ten další rok potom, co jsem se stal senátorem. V roce 2005.

Roky už máte trvalé bydliště v Králově Dvoře. V tomto městě jste i místostarostou. Co by jste v příštích šesti letech chtěl jako senátor v tomto městě zlepšit?
Jako senátor bych se chtěl angažovat v otázkách dopravy. Chystají se zde velké úpravy silnice v Plzeňské ulici a dalších. To bude mít velký dopad na fungování obou měst, protože se dočasně zcela změní doprava. Dalším vážným problémem je oprava silnice ve směru na Jarov. Protože tam hrozí zavření mostu přes trať. A to by vlastně odřízlo Tetín a některé části Berouna. Lidé by pak museli absolvovat velkou až dvacetikilometrovou objížďku. Takže se chci zaměřit na tyto problémy a najít pro ně nejvhodnější řešení.
Zdroj: http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/jiri-oberfalzer-se-zameri-na-dopravu-v-regionu-20161016.html

(Berounský deník)

VÁŽÍM SI PODPORY MNOHA OSOBNOSTÍ

05.10.2016

František Šedivý, politický vězeň, držitel Řádu TGM, místopředseda Konfedereace politických vězňů, předseda Klubu Dr. Milady Horákové

Při posledním setkání s panem senátorem, bylo to u příležitosti oslav stého výročí trvání řevnického lesního divadla, jsem si uvědomil, jakou aktivitu stále vyvíjí (a to již po mnoho let) ve prospěch této země, jejích obyvatel a to ve všech oblastech veřejné činnosti. Setkávám se s ním nejen na pracovních shromážděních, pietních aktech, ale i na kulturních akcích, v nichž je často sám aktérem. Jeho práce si zaslouží uznání a především upřímný dík. Dík za to, co přináší a co často bývá skryto v důležitých kolektivních rozhodnutích. Přeji této zemi, aby lidé s takovýmto pojetím veřejné práce zůstávali co nejdéle na svých místech a vedli ji stále k jejímu prospěchu.

Jan Skopeček, ekonomický expert ODS a předseda kontrolního výboru Středočeského kraje

Jiří Oberfalzer je senátorem, který nežije ve skleníku malostranských kanceláří, ale intenzivně se věnuje svému volebnímu obvodu. Nejen, že ho člověk léta pravidelně potkává na nejrůznějších kulturních, sportovních a společenských akcích našeho regionu, ale řadu z nich aktivně pořádá, organizuje a často i prostřednictvím svého nadačního fondu finančně podporuje.
Pomáhá jednotlivým městům a obcím a řadě sociálních institucí. Značně tak přispívá k dobrému životu v našem regionu.
Nad to má zdravé a racionální názory na  celostátní témata a výzvy naší doby. Téměř prorocky jako jeden z mála senátorů vedl boj proti přijetí tzv. Lisabonské smlouvy, která oslabuje suverenitu České republiky, např. v migrační krizi.
Pro náš region i republiku bude dobře, když bude Jiří Oberfalzer jako senátor pokračovat i v následujícím volebním období. Moji jednoznačnou podporu i můj hlas má.

Josef Stehlík, soukromý zemědělec, předseda ASZ ČR

Jiřího Oberfalzera znám již řadu let, je to člověk, který si stojí za svými názory, a to i tehdy, když zrovna nejsou módně populární.  Jiří nepodléhá populistickým náladám, je ve svých postojích vždy konzistentní a čitelný. To je dnes velkou vzácností.
Zastupuji české sedláky v organizaci Asociace soukromého zemědělství České republiky. Sedláky, kteří navázali na tradici svých perzekuovaných, vysidlovaných, vězněných i popravovaných předků, si vážím každého, kdo dnes jasně a bez přívlastků hodnotí zrůdnost komunistického režimu na venkově tak jako právě Jiří Oberfalzer. Také proto mu dám svůj hlas v senátorských volbách.

Jefim Fištejn, novinář, spisovatel, scénárista
Pana Oberfalzera znám už řadu let. Je to politik rozumných názorů a uvážlivého vystupování. Má mou podporu.

Tomáš Töpfer, herec, ředitel Divadla na Vinohradech
S Jirkou jsme se potkali v Senátu. Brzy jsme našli společnou řeč jak v politice, tak v zájmu o kulturu. Navrhli jsme společně "záchranný" způsob financování české kinematografie, když starý skončil, naše novela pomáhá vzniku českých filmů doteď. Návrh také odvrátil zánik Fondu kultury a zajistil mu stálý zdroj financí. Já už v Senátu nejsem, ale vídáme se často. Dokonce jsme si spolu zahráli v televizním filmu Poslední cyklista. Vím, že je to rozvážný a taky zodpovědný člověk. A je s ním i sranda.

Ondřej Pavelka, herec
Jirku znám už od od gymplu, potkávali jsme se na recitačních soutěžích na Karlovarsku a pak celá léta kolem divadla. Jedno z nezapomenutelných setkání bylo, když nás policajti 28. října 1989 zatkli před hotelem Evropa na Václaváku. Strávili jsme zbytek víkendu v Ruzyni. Bohužel každý v jiné cele. On krátce na to vstoupil do politiky, já zůstal u divadla. Na jeho příkladu vidím, že v politice mohou být i slušní lidé.
Nedejte na populisty a pseudo-zachránce státu z řad podivných zbohatlíků. Volte ty, které už čas prověřil. To je Jiří Oberfalzer. Má mou plnou podporu.

Onřej Hejma, zpěvák, hudebník, spisovatel
Vážím si politiků, kteří se nepodbízejí a drží se svého názoru. To platí o Jiřím Oberfalzerovi. A taky je to slušný člověk.

Vladimíra Hejmová, lékařka, předsedkyně představenstva o.s. Náruč
Jiří Oberfalzer je vyhlášený mecenáš. Neznám jiného politika, který soustavně, bez ohledu na to, kdy jsou volby, pomáhá potřebným ve svém okolí.

Lenka Kolářová, umělecká vedoucí Notiček
Jiří Oberfalzer pomáhá dětskému folklornímu souboru Notičky celou jeho existenci, a to nejen svou milou přítomností, ale i finančními dary. Pomohl souboru např. při jeho cestě do USA, poskytl finance na renovaci krojů, na vydání CD, podpořil koncert Notiček v Rudolfinu. Děti i vedoucí v souboru jsou nadšeni z jeho účasti i přízně. Neskutečným zážitkem bylo třeba společné zpívání na koncertě kapely The Tap Tap.

Holky v rozpuku (parta rošťaček, výhradně dobrých ročníků, z Hlásné Třebaně): Jitka Švecová, Hana Neslerová, Ilona Gártová, Zdena Jindrová, Miluška Chaloupková, Miluška Jechová, Helena Koterová, Vera Barchánková, Michaela Houbová a Ivan Nesler.
Na přítomnost Jirky Oberfalzera jsme si zvykly, že si bez něj naše obecní akce ani neumíme představit. Oceňujeme jeho skromné chování a taky smysl pro legraci, s nímž se rád zapojí do programu a bez váhání oblékne i dobový kostým. Vážíme si ho i jako politika. Je to člověk na svém místě. Máme ho velmi rády a má naši plnou podporu.

 

DEN PRO ZDRAVÍ V BEROUNĚ A HOŘOVICÍCH

04.10.2016

Ve středu 5. 10. pořádal senátor Jiři Oberfalzer a krajský zastupitel Jan Skopeček v rámci předvolební kampaně Den pro zdraví. Lidé si mohli nechat bezplatně od zdravotních sestřiček změřit tlak nebo hladinu cukru a dostali i informační letáky o zdravém životním stylu.

« Prosinec »
po út st čt so ne
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Podrobný výpis akcí