Novinky a komentáře

8. ročník soutěže ŽENA REGIONU

24.03.2017

Nad soutěží Žena regionu má již tradičně záštitu Senát PČR a ve svém regionu i senátor J. Oberfalzer. Jedná se o celonárodní soutěž a je určena pro ty ženy, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu. K takovým nepochybně patří paní MUDr. Vladimíra Hejmová z Řevnic, kterou pro letošní, již 8. ročník soutěže, senátor Oberfalzer nominoval.

Budeme rádi, pokud se zúčastníte hlasování a podpoříte tuto skvělou, obětavou a činorodou ženu (www.zenaregionu.cz). Její medailonek uvádíme níže.

Vladimíra Hejmová

MUDr. Vladimíra Hejmová je nejen praktická lékařka, navíc s orientací na akupunkturu a homeopatickou léčbu, ale je též zakladatelkou spolku Náruč, jehož cílem je pomáhat handicapovaným spoluobčanům začlenit se do běžného života. K původní poradenské a asistenční službě přibyl v roce 2002 stacionář v Dobřichovicích a v roce 2007 projekt kavárny Modrý domeček v Řevnicích, kde znevýhodnění občané, pod odborným vedením, zastávají různé práce, mj. i obsluhují hosty. Z Domečku se mezitím stalo sociální a kulturní centrum, do kterého se lidé rádi vracejí na různé, mnohdy již osvědčené akce, výstavy, literární večery, jakož i na tradiční maškarní ples Náruče. K novým akcím patří například rodinný festival Hravě zdravě, kterým se Náruč snaží pozvednout komunitní život obce a blízkého okolí. V nedávné době iniciovala doktorka Hejmová další projekt sociálního podnikání – prádelnu Zelený ostrov, kde tentokrát našli práci lidé s poruchami sluchu a neslyšící. Obstát se znevýhodněnými zaměstnanci v konkurenci volného trhu je velmi náročné, ale Náruči i Zelenému ostrovu se to daří, zejména díky nekompromisním požadavkům na kvalitu služeb. Paní doktorka Hejmová však má i další plány: chtěla by se v budoucnu soustředit na tzv. sousedské bydlení, kdy v jednom areálu bydlí mladí, staří i znevýhodnění vedle sebe a vzájemně si pomáhají.

KRÁLODVORSKÉ ČAJE S FIAKREM

22.03.2017
5. března zaplnili společenský sál  sokolovny v Králově Dvoře příznivci staropražských písniček, lidovek i hašlerek.
Potěšit nás totiž přijela skupina Fiakr. Sami si říkají Spolek emeritních šlapeťáků. Po rozdělení skupiny vytvořil někdejší frontman Šlapeta svou vlastní formaci pod výše uvedeným názvem. A daří se jim neméně.
Na tři sta diváků si spokojeně pobrukovalo i prozpěvovalo známé šlágry, mezi nimiž nemohly chybět písně Karla Hašlera (Po starých zámeckých schodech, Až já půjdu do nebe, Strahováček a další), ale ani slavná hymna nemakačenků  od Slávy Macha "Ručičcky nebojte se" nebo "Za tou naší garáží Jaroslava Jankovce". Zazněly i lidové songy "Tak to vidíš máňo" či "Na Vlachovce" nebo "Majzl polka".
Stručně řečeno, dvě hodiny výborné zábavy se skvělými muzikanty a písničkami našich srdcí.

ETICKÁ KOMISE ČR PŘEDALA DEKRETY ÚČASTNÍKŮM TŘETÍHO ODBOJE

25.01.2017

JIŽ TRADIČNĚ JSEM BYL HOSTEM SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁVÁNÍ DEKRETŮ A ODZNAKŮ OCENĚNÝM ÚČASTNÍKŮM TŘETÍHO ODBOJE Z RUKOU PŘEDSEDY ETICKÉ KOMISE ČR MGR. JIŘÍHO KAUCKÉHO. TENTOKRÁT BYLO OCENĚNO SEDM OSOBNOSTÍ DNE 24. 1. ÚVODEM JSEM PŘEDNESL NÁSLEDUJÍCÍ ŘEČ:

Čas pracuje proti nám. Přinejmenším proti naší paměti. Opouštějí nás očití svědkové někdejších událostí, a čím je jich méně, tím větší je prostor pro relativizaci pravdy o minulosti. Pevné kontury se rozpíjejí a pravdivý obraz prošlých časů ztrácí ostrost i jas.

Není to však jen paměť a odchod jejích nositelů, co zhoršuje naše povědomí o vlastní minulosti. Nemalým nepřítelem je i nezájem. Nezájem plynoucí z lehkomyslného pocitu, že se minulost už nemůže opakovat a že žijeme novou bezpečnou epochu: „Komunistická totalita se už nemůže vrátit, poučili jsme se a máme svobodu navždy, Evropa nás v tom nenechá.“

Jako bychom už zapomněli, jak plíživě se totalita nastolovala, jak se krok za krokem komunismus utužoval, až z něj vyrostlo monstrum, které jsme nedokázali vlastními silami porazit.

Paměť je nepohodlná, nepohodlná je pravda, především pravda o nás samých. Vzpomeňme, s jakými těžkostmi se rodil Ústav pro studium totalitních režimů, jaký boj byl o jeho název. Aby vůbec prošel parlamentem a získal podporu nalevicovatělých stran, muselo slovo paměť zmizet z jeho názvu.

Ústav paměti národa mají na Slovensku i v Polsku. U nás bylo třeba jeho náplň zacílit také do časů jiné totality, která už současnou společnost a současníky tolik nepálí. Prostě rozšířit, či spíše rozostřit záběr, který by mohl směřovat na bezprostřední minulost.

Charakteristický je výrok předsedy Ústavního soudu, že archivy se mají nechat odborníkům. Laiky by mohla fakta jenom mást, dodávám já. Skutečnost potřebuje odbornou interpretaci a ta je o to lepší, s oč větším odstupem ji provedeme.

Těžce se rodil i zákon o třetím odboji, ačkoli jeho cílem není sahat do svědomí slabých, ale ukazovat veřejnosti příklady statečných lidí, kteří měli tu sílu vzdorovat mašinérii totalitního státu. Stateční jsou nepohodlní, ukazují nám nepříjemnou pravdu, že člověk nemusí za každou cenu rezignovat a že se vždy dá něco udělat pro obranu osobní svobody a zachování lidské důstojnosti.

Často se mi v posledních letech zdá, že začínáme být příliš tolerantní k hříchům minulé doby. Máme místopředsedu vlády agenta StB „Bureše“, prezident uděluje pocty nomenklaturním kádrům a aktivním spolupracovníkům StB (agentka „Helena“, též „Barbora“).

V minulém roce se odehrála nenápadná událost. Parlamentem prošla novela zákona o třetím odboji, která blíže upřesnila pojem spolehlivosti v předpokladech pro členství v Etické komisi. Dosud se spolehlivost odvozovala ze zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů (181/2007 Sb.), konkrétně § 19.

Zde se stanoví, že spolehlivým není ten, kdo byl členem nebo kandidátem KSČ nebo KSS, absolventem vysokých politických, bezpečnostních a vojenských škol, příslušníkem, zaměstnancem nebo spolupracovníkem bezpečnostních složek nebo agentem zpravodajské služby některého ze států Varšavské smlouvy.

Pojem spolehlivosti tak přesně odrážel, jaké postoje či funkce jsou neslučitelné s prací v Etické komisi. Ona totiž posuzuje případy lidí, kteří se tou či onou měrou dostali do střetu právě s těmi institucemi a osobami vyjmenovanými výše.

Nové znění zákona o třetím odboji (262/2011 Sb.) zavádí svou vlastní definici spolehlivosti (§ 7, odst. 3) takto:

Za spolehlivého nelze pro účely tohoto zákona považovat toho, kdo svým jednáním v době nesvobody zavdal důvod pochybovat o řádném výkonu funkce člena Komise, zejména o jeho nezávislosti nebo nestrannosti při výkonu funkce člena Komise.

O jaký může jít důvod, jak silné to mohou být pochybnosti, jak řádný výkon funkce máme na mysli, zejména jde-li o nezávislost a nestrannost, to už si každý může dodefinovat po svém.

Přesně to jistě učinil pan prezident, když nominoval do Etické komise bývalého konfidenta „Hudebníka“.

Ano, byli i slušní komunisté, byli i vlažní donašeči. Byli jistě i celkem hodní estébáci.

Ale kdo dříve slevil na cti či přímo morálně selhal, neměl by dostávat ani přijímat podíl na veřejné moci v žádné míře a na žádné úrovni.

Věřím, že česká společnost dokáže dříve nebo později účinně rozpoznávat všechny pokusy o popírání podstaty minulého režimu a zpochybňování úlohy jednotlivců na jeho udržování a utužování.

Ještě důležitější je však, abychom soustavně upozorňovali na příklady statečnosti, vzdoru a vzpoury svědomí, jakými jsou dnešní ocenění. Učí nás, že ve skutečnosti neexistuje bezvýhradně nevyhnutelný osud a naše lidská důstojnost je v první řadě v našich vlastních rukou.

https://www.vlada.cz/cz/ppov/eticka-komise-cr/aktuality/eticka-komise-predala-dekrety-ocenenym-ucastnikum-tretiho-odboje-152800/

SENÁTOR OBERFALZER V NOVÉM FUNKČNÍM OBDOBÍ

28.11.2016

Senátor Jiří Oberfalzer po svém znovuzvolení senátorem v roce 2016 byl potvrzen ve funkci předsedy Mandátového a imunitního výboru Senátu. Byl zvolen místopředsedou senátorského klubu ODS. Je členem Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a jeho Podvýboru pro sport, členem Stálé komise senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury a členem Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie.

JIŘÍ OBERFALZER ZVOLEN MÍSTOPŘEDSEDOU SENÁTORSKÉHO KLUBU

09.11.2016

Pro 11. funkční období Senátu (2016-2018) byl senátor Jiří Oberfalzer zvolen místopředsedou senátorského klubu ODS.

Jiří Oberfalzer se zaměří na dopravu v regionu

17.10.2016

Berounsko – Novým senátorem nejen pro obyvatele Berounska a Hořovicka je pro dalších šest let dvaašedesátiletý Jiří Oberfalzer (ODS). Zkušený politik měl v počtu získaných hlasů nad protikandidátem Bohumilem Stibalem (ANO) značnou převahu.
Zdroj: http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/jiri-oberfalzer-se-zameri-na-dopravu-v-regionu-20161016.html

Byl jste zvolen už potřetí senátorem, na co se v novém volebním období chcete zaměřit?

Na totéž, co předtím. Na rozumný legislativní systém. Bez přemrštěných regulací, registrací a byrokracie. To je podle mne stále aktuálnější problém. A samozřejmě i na to, abychom nepřijímali zbytečné zákony, které buď někomu přihrávají byznys a nebo ho někomu komplikují.

Volební období pro senátora je šest let. To je dlouhá doba. Máte na ni nějaký svůj konkrétní cíl?
Cíl na šest let nemám. Za tuto dobu budou minimálně dvoje volby, takže se dvakrát zcela změní vláda a dlouhodobé cíle se odvíjejí od toho, jaká je vládní koalice. Jinými slovy, jaké výzvy před nás předloží. Nicméně zcela bezprostřední cíl mám jeden. Na jaře jsem v senátu prosadil návrh novely služebního zákona, který dovoluje jakýsi pardon na vzdělání i pro zaměstnance na nejnižších pozicích. Stávající podoba zákona ho promíjí jen těm ve vyšších pozicích. Nyní budu usilovat o to, abychom tuto změnu prosadili. V novele zákona by se bral ohled na délku praxe a také na věk. Jak daleko mají pracovníci do důchodu.

Čeká vás třetí volební období, takže s dá říci, že už máte v roli senátora bohaté zkušenosti. Pamatujete si ještě na své pocity, když jste se ucházel o křeslo v senátu poprvé?
Nejprve bych začal atmosférou. V roce 2004 byla ODS na vrcholu. Nechci to podceňovat, ale v té době byly ty volby jednoznačné. Šest let na to se ODS blížila ke dnu a v podobě TOP 09 jí vyrostla velká konkurence. Takže moje protikandidátka, paní Věra Kovářová, tak byla velmi tvrdým soupeřem. Poměr mezi ODS a TOP O9 byl v můj neprospěch. Nyní pro mne byly volby do senátu také velmi napínavé. Do prvního kola senátních voleb se přihlásilo hodně silných kandidátů. Pan Holásek vstoupil do hry velmi nenápadně, ale postupem času už byl hodně nápadný. Jeho kampaň byla tak masivní, že všichni očekávali, že postoupí do druhého kola. ANO si ale vydobylo silnou pozici, která se jasně projevila v krajských volbách. Logicky s tím souvisí, že pan Stibal postoupil do druhého kola. Takže z hlediska snadnosti a obtížnosti byly tyto senátní volby nejobtížnější.

A co Letorosty pane senátore? Budete v jejich pořádání pokračovat i v tomto volebním období?
Já bych strašně rád. Ale záleží to hlavně na tom, jestli se mi podaří získat peníze. Jsem defakto jako jediný donátor, kdo se peníze na tuto akci snaží obstarat. Cítím, že to nebude jednoduché. Rok od roku je to těžší. Vždy jde o velký otazník. Budeme zvažovat finanční možnosti a jestli jsme ještě schopní zajistit program, který by byl pro návštěvníky zajímavý. Když jsme s Letorosty začínali, tak podobných festivalů v okolí moc nebylo. Mezitím ale vyrostly velké festivaly, třeba Hrady, které se odehrávají na Točníku, a které mají velké sponzory. Tyto festivaly mají dvojnásobné až trojnásobné rozpočty.

Na ně ale lidé musí zaplatit vstupné.
To ano, my máme ale se vstupným špatné zkušenosti. Kdybychom chtěli vybírat vstupné, museli bychom změnit místo konání festivalu. Několik set lidí nám totiž pokaždé zůstávalo za plotem, kde slyšeli a kam si přinesli i své lahváče. My jsme tak o tento velký počet návštěvníků přicházeli. Proto jsme přešli na model zdarma. V Letorostech bych ale chtěl velmi rád pokračovat, je to moje dítě. Založil jsem je hned ten další rok potom, co jsem se stal senátorem. V roce 2005.

Roky už máte trvalé bydliště v Králově Dvoře. V tomto městě jste i místostarostou. Co by jste v příštích šesti letech chtěl jako senátor v tomto městě zlepšit?
Jako senátor bych se chtěl angažovat v otázkách dopravy. Chystají se zde velké úpravy silnice v Plzeňské ulici a dalších. To bude mít velký dopad na fungování obou měst, protože se dočasně zcela změní doprava. Dalším vážným problémem je oprava silnice ve směru na Jarov. Protože tam hrozí zavření mostu přes trať. A to by vlastně odřízlo Tetín a některé části Berouna. Lidé by pak museli absolvovat velkou až dvacetikilometrovou objížďku. Takže se chci zaměřit na tyto problémy a najít pro ně nejvhodnější řešení.
Zdroj: http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/jiri-oberfalzer-se-zameri-na-dopravu-v-regionu-20161016.html

(Berounský deník)

« Únor »
po út st čt so ne
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Podrobný výpis akcí