Novinky a komentáře

NOVELA ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ POMOHLA ZAMĚSTNANCŮM

09.05.2017

Obdržel jsem následující slova poděkování, kterých si vážím, a jsem rád, že mé snažení mělo smysl:


Vážený pane senátore,
dovolte mi v souvislosti se schválením novely zákona o státní službě Senátem Parlamentu České republiky dne 19. 4. 2017 Vám velmi poděkovat za Váš mimořádný osobní přínos pro zdárný průběh celého legislativního procesu spojeného s předmětnou právní normou. Od počátku Vašeho vlastního iniciačního návrhu, přes jeho projednávání ve výborech obou komor Parlamentu, včetně vysoce přínosného zapojení do projednávání dalších pozměňovacích návrhů až po konečné schválení novely zákona jste prokazoval hluboký zájem na zlepšení právního rámce pro výkon státní služby v České republice.
Hluboce si vážím Vašeho osobního příspěvku k potřebným změnám reagujícím na dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o státní službě v praxi státní správy. Vámi iniciovaný a následně schválený návrh výrazně napomůže personální stabilizaci zejména v úřadech státní správy, tolik důležitých pro občany a podnikatele, jako jsou například katastrální úřady nebo úřady České správy sociálního zabezpečení.


RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra
pro státní službu

 

Výstava k 110. výročí narození pěvkyně Jarmily Novotné v Senátu

31.03.2017

Slavnostní vernisáží byla pod záštitou senátora Jiřího Oberfalzera zahájena výstava Jarmila Novotná: Operní diva. Expozice je letošním prvním projektem již šestého ročníku Festivalu Jarmily Novotné a akcentuje 110. výročí narození slavné pěvkyně. Výstava zve k návštěvě do Mytologické chodby Valdštejnského paláce, v sídle Senátu PČR do 28. května 2017.

„Postava Jarmily Novotné je díky jejímu umění, vlasteneckému konání a přátelství s předními představiteli našeho politického a kulturního života v období první republiky a v době druhé světové války natolik významná, že jsem udělal maximum pro to, aby výstava k jejímu jubileu mohla být uspořádána v nejkrásnějších a reprezentativních prostorách naší horní komory,“ říká senátor Jiří Oberfalzer, pod jehož záštitou se expozice za spolupořádání Kanceláře Senátu realizuje. „Mám radost, že zámek Liteň, kde přebýval rod Daubků, do něhož se Jarmila Novotná vdala za barona Jiřího, sídlí v mém obvodu, a velice si vážím úsilí současných majitelů, manželů Leidlových objekt zvelebit a navíc pečovat o odkaz této významné české umělkyně, o jejíž nejproduktivnější léta nás okradly totality minulého století.“

Kromě oka zákonodárců, vládních činitelů a novinářů výstava potěší i veřejnost, pro kterou je bezplatně přístupná vždy o víkendech. Velkoformátové fotografie zachycující nejslavnější operní i filmové role Jarmily Novotné, biografické údaje, ale také unikátní sbírkové předměty pocházející z depozitáře pořádající neziskové organizace Zámek Liteň, z.s., stejně jako z pozůstalosti divy, dají nahlédnout do jejího pozoruhodného života i hvězdné kariéry.

Po Muzeu Českého krasu v Berouně a rodném domě Gustava Mahlera v obci Kaliště u Humpolce se tak jedná již o třetí zastavení Putovní výstavy o životě Jarmily Novotné. Ta v pozměněné podobě navazuje na výstavu operních kostýmů Jarmily Novotné, zapůjčených z archivu Metropolitní opery v New Yorku, realizovanou na podzim 2015 v pražském Obecním domě. Výstava vznikla z iniciativy neziskové organizace Zámek Liteň, z.s., která se u nás dlouhodobě věnuje oživení odkazu a popularizaci jména této pěvecké legendy.

„Jako předzvěst hlavního času oslav významného výročí Jarmily Novotné, které vyvrcholí letos v září operním galakoncertem Pocta Jarmile Novotné 2017, uvádíme výstavu, jež zájemcům přiblíží životní cesty této naší z nejúspěšnějších pěvkyň všech dob. Ty byly provázeny jak strmým profesním vzestupem, tak mnoha tíživými okolnostmi, s nimiž se musela vypořádat. Souhrou příznivých okolností se vernisáž výstavy uskutečnila na ryze symbolickém místě – v Rytířském sále Valdštejnského paláce, kde Jarmile Novotné při jednom z jejích porevolučních návratů do vlasti vzdali společným koncertem hold tehdy začínající pěvci. Velmi bychom si přáli, aby se i na půdě tohoto reprezentativního místa výstava setkala s tak pozitivními ohlasy návštěvníků, jaké zaznamenala ve svých předchozích dvou dějištích,“ říká za pořadatele Ivana Leidlová, ředitelka organizace Zámek Liteň, z.s.

Putovní výstavu o životě Jarmily Novotné tvoří jednak velkoformátové fotografie ze života proslulé divy. Některé zachycují nejslavnější operní kostýmy, jež kdysi oblékala na světových scénách a doprovázely ji až na vrchol kariéry, zbývající – původní portréty jsou pak dobovým svědectvím, jak neodolatelná v nich bývala při ztvárnění svých rolí. Součástí přehlídky a nástinem umělecké kariéry Jarmily Novotné jsou také sbírkové předměty pocházející z muzejní sbírky neziskové organizace Zámek Liteň, z.s. a z pozůstalosti slavné umělkyně, přičemž většina exponátů instalovaných v Mytologické chodbě je vystavena vůbec poprvé. Expozici doplňují biografická data a údaje o místech působení Jarmily Novotné, které spolu s dalším dobovým kontextem jejího života přibližuje přehledná časová osa.

Výstava v Mytologické chodbě je otevřena každou sobotu a neděli v čase 10–17 hodin a v rámci Dne otevřených dveří 8. května. Vstup je zdarma. Bližší informace jsou dostupné na senat.cz. Více informací o putovní výstavě a jednotlivých zastávkách je k dispozici na zamekliten.cz.

8. ročník soutěže ŽENA REGIONU

24.03.2017

Nad soutěží Žena regionu má již tradičně záštitu Senát PČR a ve svém regionu i senátor J. Oberfalzer. Jedná se o celonárodní soutěž a je určena pro ty ženy, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu. K takovým nepochybně patří paní MUDr. Vladimíra Hejmová z Řevnic, kterou pro letošní, již 8. ročník soutěže, senátor Oberfalzer nominoval.

Budeme rádi, pokud se zúčastníte hlasování a podpoříte tuto skvělou, obětavou a činorodou ženu (www.zenaregionu.cz). Její medailonek uvádíme níže.

Vladimíra Hejmová

MUDr. Vladimíra Hejmová je nejen praktická lékařka, navíc s orientací na akupunkturu a homeopatickou léčbu, ale je též zakladatelkou spolku Náruč, jehož cílem je pomáhat handicapovaným spoluobčanům začlenit se do běžného života. K původní poradenské a asistenční službě přibyl v roce 2002 stacionář v Dobřichovicích a v roce 2007 projekt kavárny Modrý domeček v Řevnicích, kde znevýhodnění občané, pod odborným vedením, zastávají různé práce, mj. i obsluhují hosty. Z Domečku se mezitím stalo sociální a kulturní centrum, do kterého se lidé rádi vracejí na různé, mnohdy již osvědčené akce, výstavy, literární večery, jakož i na tradiční maškarní ples Náruče. K novým akcím patří například rodinný festival Hravě zdravě, kterým se Náruč snaží pozvednout komunitní život obce a blízkého okolí. V nedávné době iniciovala doktorka Hejmová další projekt sociálního podnikání – prádelnu Zelený ostrov, kde tentokrát našli práci lidé s poruchami sluchu a neslyšící. Obstát se znevýhodněnými zaměstnanci v konkurenci volného trhu je velmi náročné, ale Náruči i Zelenému ostrovu se to daří, zejména díky nekompromisním požadavkům na kvalitu služeb. Paní doktorka Hejmová však má i další plány: chtěla by se v budoucnu soustředit na tzv. sousedské bydlení, kdy v jednom areálu bydlí mladí, staří i znevýhodnění vedle sebe a vzájemně si pomáhají.

KRÁLODVORSKÉ ČAJE S FIAKREM

22.03.2017
5. března zaplnili společenský sál  sokolovny v Králově Dvoře příznivci staropražských písniček, lidovek i hašlerek.
Potěšit nás totiž přijela skupina Fiakr. Sami si říkají Spolek emeritních šlapeťáků. Po rozdělení skupiny vytvořil někdejší frontman Šlapeta svou vlastní formaci pod výše uvedeným názvem. A daří se jim neméně.
Na tři sta diváků si spokojeně pobrukovalo i prozpěvovalo známé šlágry, mezi nimiž nemohly chybět písně Karla Hašlera (Po starých zámeckých schodech, Až já půjdu do nebe, Strahováček a další), ale ani slavná hymna nemakačenků  od Slávy Macha "Ručičcky nebojte se" nebo "Za tou naší garáží Jaroslava Jankovce". Zazněly i lidové songy "Tak to vidíš máňo" či "Na Vlachovce" nebo "Majzl polka".
Stručně řečeno, dvě hodiny výborné zábavy se skvělými muzikanty a písničkami našich srdcí.

ETICKÁ KOMISE ČR PŘEDALA DEKRETY ÚČASTNÍKŮM TŘETÍHO ODBOJE

25.01.2017

JIŽ TRADIČNĚ JSEM BYL HOSTEM SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁVÁNÍ DEKRETŮ A ODZNAKŮ OCENĚNÝM ÚČASTNÍKŮM TŘETÍHO ODBOJE Z RUKOU PŘEDSEDY ETICKÉ KOMISE ČR MGR. JIŘÍHO KAUCKÉHO. TENTOKRÁT BYLO OCENĚNO SEDM OSOBNOSTÍ DNE 24. 1. ÚVODEM JSEM PŘEDNESL NÁSLEDUJÍCÍ ŘEČ:

Čas pracuje proti nám. Přinejmenším proti naší paměti. Opouštějí nás očití svědkové někdejších událostí, a čím je jich méně, tím větší je prostor pro relativizaci pravdy o minulosti. Pevné kontury se rozpíjejí a pravdivý obraz prošlých časů ztrácí ostrost i jas.

Není to však jen paměť a odchod jejích nositelů, co zhoršuje naše povědomí o vlastní minulosti. Nemalým nepřítelem je i nezájem. Nezájem plynoucí z lehkomyslného pocitu, že se minulost už nemůže opakovat a že žijeme novou bezpečnou epochu: „Komunistická totalita se už nemůže vrátit, poučili jsme se a máme svobodu navždy, Evropa nás v tom nenechá.“

Jako bychom už zapomněli, jak plíživě se totalita nastolovala, jak se krok za krokem komunismus utužoval, až z něj vyrostlo monstrum, které jsme nedokázali vlastními silami porazit.

Paměť je nepohodlná, nepohodlná je pravda, především pravda o nás samých. Vzpomeňme, s jakými těžkostmi se rodil Ústav pro studium totalitních režimů, jaký boj byl o jeho název. Aby vůbec prošel parlamentem a získal podporu nalevicovatělých stran, muselo slovo paměť zmizet z jeho názvu.

Ústav paměti národa mají na Slovensku i v Polsku. U nás bylo třeba jeho náplň zacílit také do časů jiné totality, která už současnou společnost a současníky tolik nepálí. Prostě rozšířit, či spíše rozostřit záběr, který by mohl směřovat na bezprostřední minulost.

Charakteristický je výrok předsedy Ústavního soudu, že archivy se mají nechat odborníkům. Laiky by mohla fakta jenom mást, dodávám já. Skutečnost potřebuje odbornou interpretaci a ta je o to lepší, s oč větším odstupem ji provedeme.

Těžce se rodil i zákon o třetím odboji, ačkoli jeho cílem není sahat do svědomí slabých, ale ukazovat veřejnosti příklady statečných lidí, kteří měli tu sílu vzdorovat mašinérii totalitního státu. Stateční jsou nepohodlní, ukazují nám nepříjemnou pravdu, že člověk nemusí za každou cenu rezignovat a že se vždy dá něco udělat pro obranu osobní svobody a zachování lidské důstojnosti.

Často se mi v posledních letech zdá, že začínáme být příliš tolerantní k hříchům minulé doby. Máme místopředsedu vlády agenta StB „Bureše“, prezident uděluje pocty nomenklaturním kádrům a aktivním spolupracovníkům StB (agentka „Helena“, též „Barbora“).

V minulém roce se odehrála nenápadná událost. Parlamentem prošla novela zákona o třetím odboji, která blíže upřesnila pojem spolehlivosti v předpokladech pro členství v Etické komisi. Dosud se spolehlivost odvozovala ze zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů (181/2007 Sb.), konkrétně § 19.

Zde se stanoví, že spolehlivým není ten, kdo byl členem nebo kandidátem KSČ nebo KSS, absolventem vysokých politických, bezpečnostních a vojenských škol, příslušníkem, zaměstnancem nebo spolupracovníkem bezpečnostních složek nebo agentem zpravodajské služby některého ze států Varšavské smlouvy.

Pojem spolehlivosti tak přesně odrážel, jaké postoje či funkce jsou neslučitelné s prací v Etické komisi. Ona totiž posuzuje případy lidí, kteří se tou či onou měrou dostali do střetu právě s těmi institucemi a osobami vyjmenovanými výše.

Nové znění zákona o třetím odboji (262/2011 Sb.) zavádí svou vlastní definici spolehlivosti (§ 7, odst. 3) takto:

Za spolehlivého nelze pro účely tohoto zákona považovat toho, kdo svým jednáním v době nesvobody zavdal důvod pochybovat o řádném výkonu funkce člena Komise, zejména o jeho nezávislosti nebo nestrannosti při výkonu funkce člena Komise.

O jaký může jít důvod, jak silné to mohou být pochybnosti, jak řádný výkon funkce máme na mysli, zejména jde-li o nezávislost a nestrannost, to už si každý může dodefinovat po svém.

Přesně to jistě učinil pan prezident, když nominoval do Etické komise bývalého konfidenta „Hudebníka“.

Ano, byli i slušní komunisté, byli i vlažní donašeči. Byli jistě i celkem hodní estébáci.

Ale kdo dříve slevil na cti či přímo morálně selhal, neměl by dostávat ani přijímat podíl na veřejné moci v žádné míře a na žádné úrovni.

Věřím, že česká společnost dokáže dříve nebo později účinně rozpoznávat všechny pokusy o popírání podstaty minulého režimu a zpochybňování úlohy jednotlivců na jeho udržování a utužování.

Ještě důležitější je však, abychom soustavně upozorňovali na příklady statečnosti, vzdoru a vzpoury svědomí, jakými jsou dnešní ocenění. Učí nás, že ve skutečnosti neexistuje bezvýhradně nevyhnutelný osud a naše lidská důstojnost je v první řadě v našich vlastních rukou.

https://www.vlada.cz/cz/ppov/eticka-komise-cr/aktuality/eticka-komise-predala-dekrety-ocenenym-ucastnikum-tretiho-odboje-152800/

SENÁTOR OBERFALZER V NOVÉM FUNKČNÍM OBDOBÍ

28.11.2016

Senátor Jiří Oberfalzer po svém znovuzvolení senátorem v roce 2016 byl potvrzen ve funkci předsedy Mandátového a imunitního výboru Senátu. Byl zvolen místopředsedou senátorského klubu ODS. Je členem Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a jeho Podvýboru pro sport, členem Stálé komise senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury a členem Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie.

JIŘÍ OBERFALZER ZVOLEN MÍSTOPŘEDSEDOU SENÁTORSKÉHO KLUBU

09.11.2016

Pro 11. funkční období Senátu (2016-2018) byl senátor Jiří Oberfalzer zvolen místopředsedou senátorského klubu ODS.

« Květen »
po út st čt so ne
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Podrobný výpis akcí