Oficiální přijetí zástupkyně velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR paní Lucy Alice Hughes

Uctění 77. výročí úmrtí senátorky Františky Plamínkové

Uctění památky generála Aloise Eliáše

Zavěšením věnce na pamětní desku generála Aloise Eliáše si připomněli 19. června předseda Senátu Jaroslav Kubera a místopředseda Jiří Oberfalzer jeho násilnou smrt, kdy byl jako jediný premiér okupované země nacisty postaven před popravčí četu a zastřelen 19. června 1942