130 let SDH Kublov

Dobrovolným hasičům v Kublově blahopřál k 130. výročí trvání místopředseda Oberfalzer.