Nadační fond Letorosty

O nadačním fondu

Nadační fond LETOROSTY založil senátor Jiří Oberfalzer v roce 2004.

Jeho posláním je podpora spolkové činnosti, obecně prospěšných institucí, uchovávání místních tradic a péče o památky, podpora sportovních, kulturních a společenských podniků.

Hlavní myšlenkou nadačního fondu LETOROSTY je pomáhat aktivním a obětavým lidem, kteří se v místních podmínkách především regionu Praha západ, Berounska a Hořovicka o zlepšení kvality našeho života v obci.

Nadační fond LETOROSTY podpořil již na 150 subjektů a jejich konkrétních akcí, ale i dlouhodobých projektů. Podpora ve formě malých grantů směřuje charitativním organizacím, které působí v oblasti sociální a zdravotní pomoci, nejrůznějším spolkům, kulturním sdružením a dílčím kulturním a společenským podnikům, dobrovolným hasičům, sportovním nebo zájmovým organizacím.

V roce 2005 založil nadační fond LETOROSTY pod patronací senátora Jiřího Oberfalzera hudební festival Berounské LETOROSTY. Akce je kulturním podnikem pro širokou hudbymilovnou veřejnost , který má navíc charitativní povahu. Festival je zajištěn především sponzory, kteří jsou vybráni přednostně z této oblasti. Z výnosu vstupného pak nadační fond podporuje vždy jednu obecně prospěšnou organizaci z regionu. V roce 2005 to byl spolek Lomikámen a vloni Integrační centrum Klubíčko z Berouna.

Slovo zakladatele Jiřího Oberfalzera

Proč existuje Nadační fond Letorosty

Když jsem před více než dvěma lety uvažoval, jak bych mohl nad rámec své politické funkce pomáhat našemu regionu, rozhodl jsem se, že nejlepší formou pomoci je podpora aktivních a obětavých lidí, kteří v regionu působí, podpora veřejně prospěšných organizací a spolků, díky jejichž práci je náš osobní život, ale i život v obci pestřejší a kvalitnější.

Založil jsem za tím účelem nadační fond Letorosty, který má za sebou již přes tři roky užitečné práce. Z fondu jsme podpořili více než 150 subjektů a jejich konkrétních akcí, ale i dlouhodobých projektů. Naše podpora směřuje charitativním organizacím, které působí v oblasti sociální a zdravotní pomoci, kulturním sdružením a dílčím kulturním a společenským podnikům, dobrovolným hasičům a nejrůznějším spolkům našeho regionu, zejména těm, které pečují o udržování tradic.

Jiří Oberfalzer, senátor PČR za okresy Beroun a Praha západ a zakladatel nadačního fondu Letorosty

Komu fond pomohl

Nadace v rámci akce předá finanční dary vybraným charitativním organizacím ve středních Čechách.

V loňském roce činil finanční dar 350 tisíc korun. Částka byla rozdělena mezi tyto organizace:

 

• 100 000 Kč získalo Dětské centrum Srdíčko Žebrák,

• 75 000 Kč obdržel Svaz tělesně postižených Hostomice,

• 75 000 Kč putovalo do Svazu tělesně postižených Beroun,

• 100 000 Kč činil příspěvek Občanskému sdružení Rodinné centrum Nižbor

 

Souhrnný příspěvek neziskovým organizacím Středočeského kraje činí za pět let činnosti fondu 1. 250 000 Kč.

 

Kontakt

Korespondenční adresa:

Senát PČR – Jiří Oberfalzer

Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

tel.: 257 07 5107, fax: 257 53 4493

e-mail: oberfalzerj@senat.cz

Asistentka:

Marta El Bournová

mobil: 602 775 764

e-mail: marta.elb@seznam.cz

Kancelář v obvodu

Wagnerovo nám. 1541

266 01 Beroun

tel./fax: 311 600 215

Úřední hodiny (Beroun):

pondělí: 9 – 13 a 14 – 17 h

Schůzku je možno domluvit i v jiných dnech resp. časech. Pro sjednání termínu volejte pí. El Bournovou – 602 775 764