Přípravy podání k ÚS ve věci Lisabonské smlouvy jdou do finále

Foto: wikipedia.org

Máme dokončenu základní kostru sestavenou z příspěvků několika autorů, nyní zahájíme redakci konečného textu,“ uvádí senátor Jiří Oberfalzer a dodává, že věří, že termín podání v průběhu srpna bude dodržen.

Nemůžeme se na soud obracet se stejnými ustanoveními LS, jaká již ÚS judikoval. Myslím, že kdyby Senát věděl, že se ÚS bude zabývat jen těmi částmi LS, které ve své žádosti uvedl jako hlavní zdroje svých pochybností o slučitelnosti s Ústavou ČR (tedy jako příklady), byl by ve své argumentaci důkladnější. Nám nyní nezbývá než vyzdvihnout úplně jiné souvislosti těchto oddílů smlouvy a ´paběrkovat´ ve zbytku smluvního textu,“ říká Oberfalzer.

Stále však zůstává dost materiálu k novému podání. Německý ústavní soud ukázal cestu. Definoval esenciální minimum státní svrchovanosti a rozhodl, že je nepřekročitelné v mezích současné německé ústavy. Pokud by měla evropská integrace postoupit dále, bude se muset o odevzdání příslušné další části suverenity země na evropskou úroveň rozhodovat v referendu. Případný příští integrační krok již nebude moci obejít lid členských států.

Německý ústavní soud také v nálezu stanovil přesnou interpretaci, jak lze vykládat rozsah některých nově nabytých pravomocí EU. Například v otázce trestního práva připouští režim většinového rozhodování na úrovni Evropské rady jen u velmi závažné trestné činnosti a jen tehdy, pokud jde o přeshraniční dimenzi. Pokud by EU chtěla zasahovat do trestněprávní jurisdikce více, ÚS Německa rovnou předesílá, že takový vnik do suverenity SRN nepřipustí. Obdobně se vyjádřil i k otázkám fiskální suverenity a dalším ustanovením LS.
Německý ÚS také vyloučil, že by mohlo jakékoli rozšíření pravomocí EU anebo i jen nové nařízení vstoupit v platnost bez aktivního souhlasu německého parlamentu. De facto tedy neakceptuje Lisabonskou smlouvou stanovené šestiměsíční období, do kdy mohou národní parlamenty vyjádřit svůj nesouhlas s novými legislativními akty EU.

Senátoři konzultují i zahraniční ústavní právníky

Senátor Jiří Oberfalzer navštívil včera profesora ústavního práva Dietricha Murswieka na Universitě ve Freiburgu. Prof. Murswiek je autorem teoretického základu ústavní stížnosti poslance Gauweilera. Senátor Oberfalzer s ním diskutoval o detailech nálezu německého ústavního soudu a některých aspektech ústavního podání, které by bylo možno využít i v intencích českého ústavního pořádku.

Prof. Murswiek přislíbil pomoc skupině senátorů a vyjádřil ochotu k jakýmkoli dalším konzultacím.

Ústavní soudy členských států by měly usilovat zejména o to, aby bylo v EU jasně definováno jejich postavení v ochraně národní suverenity a základu ústavního pořádku,“ říká Jiří Oberfalzer, „zejména pak jejich autonomní postavení vůči Evropskému soudnímu dvoru, který se již delší dobu chová mj. jako kompetenční soud EU.“

Mohlo by se vám líbit...